IDEA

Jednym z warunków istnienia i rozwoju demokracji jest uczestnictwo obywateli w procesach decyzyjnych – czyli świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich „małej ojczyzny” (partycypacja społeczna). Aby umożliwić udział obywateli
w procesach zarządzania miastem konieczne jest zaistnienie kilku czynników. Po pierwsze należy przywrócić mieszkańcom miasta poczucie podmiotowości i sprawstwa. Współdecydowanie może się bowiem sprawdzić jedynie w społeczności, która rozumie sposób funkcjonowania samorządu, zna swoje prawa i możliwości jakie stwarza demokratyczny system prawny. Wymaga to zmiany sposobu myślenia mieszkańców, tak aby stali się świadomi tego, że to oni są suwerenem w swoim mieście
i powinni wziąć odpowiedzialność za to co się w nim dzieje. Taka zmiana jest możliwa jeśli wyposażymy członków społeczności w konieczną wiedzę i odpowiednie narzędzia. Po drugie konieczne jest zaangażowanie władz lokalnych, wola do współpracy z mieszkańcami i otwartość włodarzy na dialog.

Wierzymy, że można wypracować model kooperacji między władzami lokalnymi, a mieszkańcami, który pozwoli na sprawne zarządzanie miastem i wypracowanie satysfakcjonujących dla obu stron rozwiązań dotyczących codziennych spraw (od budowy placów zabaw, po redystrybucję dochodów budżetowych miasta).

Jedna myśl nt. „IDEA”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>