badania

Fabryka Aktywności Młodych przeprowadziła badania mieszkańców Gorzowa, z których wynika, iż gorzowianie nie interesują się sprawami lokalnymi, nie wiedzą jak wydawane są pieniądze publiczne i nie mają poczucia wpływu na to co dzieje się w mieście.
Gorzowska organizacja pozarządowa sprawdziła, jaka jest świadomość mieszkańców Gorzowa na temat tego, jak funkcjonuje gorzowski samorząd i jak są wydawane przez władze pieniądze mieszkańców.
W tym celu 3-4 lipca 2014 r. 200 losowo wybranym gorzowianom mieszkającym przy ul. Sikorskiego zadaliśmy szereg pytań dotyczących ich wiedzy i zaangażowania we wspólnotę samorządową.
Jedno z pytań skierowanych do Gorzowian dotyczyło tego czy znają założenia budżetu naszego miasta zapisane w uchwale budżetowej. Okazało się, że nikt spośród badanych nie czytał uchwały budżetowej. Bardzo niepokojący jest fakt, że 138 osób stwierdziło, że nie znają założeń budżetu, gdyż „ta kwestia ich nie interesuje”. Respondenci tłumaczyli taki stan rzeczy również faktem, że uchwały pisane są w sposób niezrozumiały dla zwykłego mieszkańca (31% badanych). Co trzeci badany nie wie nawet, gdzie może znaleźć miejski plan budżetu. 59% zapytanych mieszkańców wiedzę na temat organizacji miejskiego budżetu czerpie z mediów lokalnych, ale nie są w stanie podać szczegółów dotyczących, m.in. rozdysponowania miejskich pieniędzy w bieżącym roku. 73% respondentów nie potrafi określić dokładnie źródła pochodzenia pieniędzy w miejskim budżecie ograniczając się do stwierdzenia, że budżet jest zbudowany „z naszych podatków”.
89% mieszkańców, którzy wzięli udział w badaniu nie wie ilu radnych liczy gorzowska Rada Miasta, a 93% nie jest w stanie wymienić żadnego z zadań jakie RM realizuje. 54% badanych nie znało nazwiska ani jednego radnego, a tylko 21 osób zna personalia radnego ze swojego okręgu. Oznacza to, że większość przebadanych Gorzowian nie zna osób, które mają ich reprezentować i nie ma pojęcia jakie są obowiązki radnych.
Fatalny stan świadomości obywatelskiej Gorzowian można podsumować odpowiedzią jaką badani najczęściej udzielali na ostatnie zadane im pytanie otwarte: „Czym jest dla Ciebie samorząd lokalny”. Okazuje się, że dla ogromnej większości przebadanych mieszkańców (92%) samorząd tworzą władze miasta. Jedynie 16 respondentów utożsamia samorząd lokalny ze wspólnotą mieszkańców, która również oni sami tworzą.
Na podstawie przeprowadzonych badań można wysnuć wniosek, iż gorzowianie mają niewielką świadomość tego jak wygląda miejski budżet, nikłą wiedzę o funkcjonowaniu miasta i o swoich lokalnych reprezentantach oraz, co się z tym wiąże brak poczucia wpływu na to co dzieje się w mieście.
Badanie przeprowadzono na 200 mieszkańcach Gorzowa w wieku 18-45 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>