o instytucie

Lubuski Instytut Aktywności Obywatelskiej to instytucja założona przez Gorzowian dla Gorzowian. Instytut powstał jako reakcja na obserwowaną od lat niską aktywność i niewielkie zainteresowanie sprawami publicznymi ze strony mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Zniechęcenie mieszkańców do angażowania się w sferze publicznej i wycofywanie do sfery prywatnej doprowadziły do zamierania tkanki społecznej miasta (niska aktywność organizacji pozarządowych, śladowa ilość inicjatyw społecznych, „umieranie” centrum Miasta, brak zorganizowanych grup młodzieżowych). Te negatywne zjawiska mają realny wpływ na III sektor w naszym mieście, dlatego kilka gorzowskich organizacji pozarządowych powołało Lubuski Instytut Aktywności Obywatelskiej, aby zaktywizować społeczność lokalną Gorzowa i sąsiednich gmin. Impulsem, który doprowadził do powołania Instytutu był fakt, iż każda z organizacji wchodzących w skład tej instytucji realizuje na terenie Gorzowa projekty w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, zmierzające do zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym Miasta. Pojawiło się więc pytanie: Czemu, więc nie połączyć sił, zintegrować działania i wzajemnie wzmacniać pozytywne oddziaływanie na mieszkańców Gorzowa? Niska aktywność Gorzowian to kwestia społeczna, której nie rozwiąże jedna organizacja, ale może na nią wpłynąć wielu ludzi o różnym podejściu, sposobie widzenia świata, w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, zasobach i możliwościach. Tacy właśnie jesteśmy – różni, ale połączeni jednym celem. Wszyscy mieszkamy w tym mieście i zależy nam na jego rozwoju, dlatego właśnie Instytut jest inicjatywą Gorzowian dla Gorzowian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>